Zaznacz stronę

Usługi geodezyjne Stalowa wola

Oferta

  • Mapy do celów projektowych (geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe)
    wytyczanie w terenie obiektów budowlanych (budynki, budowle, urządzenia podziemne)
  • Pomiary inwentaryzacyjne i sporządzanie dokumentacji powykonawczej budynków, budowli,
    przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu
  • Podziały nieruchomości (gruntów)
  • Rozgraniczania i wznawianie granic działek ewidencyjnych
  • Sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.