Zaznacz stronę

Usługi geodezyjne Stalowa wola, Nisko i okolice

Kontakt

Telefon: 608 388 857

Email: geodeta@list.pl

Swoją ofertę kierujemy do

Inwestorów Budowlanych

Osób prywatnych

Projektantów i Instytucji państwowych

Oferujemy

  • mapy do celów projektowych (geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe)
  • wytyczanie w terenie obiektów budowlanych (budynki, budowle, urządzenia podziemne)
  • pomiary inwentaryzacyjne i sporządzanie dokumentacji powykonawczej budynków, budowli, przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu
  • podziały nieruchomości (gruntów)
  • rozgraniczania i wznawianie granic działek ewidencyjnych
  • sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.